Obchodní podmínky pro poskytování přímých dodávek prostřednictvím obchodního portálu ATC BusinessLink CZ

Přímá dodávka

Přímá dodávka zboží je služba, kterou poskytuje AT Computers, a.s. (dále jen ATC) svým partnerům, se kterými má uzavřenou smlouvu o obchodní spolupráci a řádně plní své závazky vůči ATC vyplývající ze vzájemných obchodních vztahů (dále jen prodávající).

Přímou dodávkou zboží se rozumí dodání zboží objednaného prodávajícím u ATC přímo konečnému zákazníkovi jako kupujícímu do místa určeného prodávajícím za podmínek dohodnutých mezi ATC a prodávajícím. ATC na základě požadavku prodávajícího vystaví jeho jménem k zaplacení konečné kupní ceny konečnému zákazníkovi daňový doklad, který zároveň zašle s objednaným zbožím konečnému zákazníkovi. Objednáním přímé dodávky souhlasí prodávající s těmito podmínkami.

 

Objednávka přímé dodávky

Objednávka musí obsahovat tyto základní náležitosti:

  • adresu pro dodání zboží
  • kontakt pro převzetí zboží – jméno, příjmení, telefon popř. email
  • způsob přímé dodávky
  • cena k inkasu ( v případě dodávky s inkasem).

Dodání zboží

ATC se s prodávajícím dohodli na níže uvedených způsobech dodání zboží na území České republiky. Podmínkou pro dodání jsou

  • volné skladové zásoby objednaného zboží v objednaném množství na elektronické objednávce
  • splnění všech podmínek vyplývajících ze smlouvy o obchodní spolupráci mezi zprostředkovatelem a prodávajícím
  • ověření objednávky ( v případě přímé dodávky bez inkasa)

Objednané zboží je expedováno nejpozději následující pracovní den po splnění výše uvedené podmínky pro dodání zboží.

Přímá dodávka s inkasem (dobírka)

Zboží je zasláno dopravcem na dobírku. Dopravce doručuje zásilky v pracovních dnech do 24 hodin od okamžiku expedice.

V případě, že dopravce kupujícího nezastihne na uvedené adrese, zanechá kupujícímu v místě tomu určeném písemné oznámení s uvedením telefonního spojení a informací, kdy mu bude zboží znovu doručeno. Kupující může kontaktovat dopravce na uvedeném telefonním čísle a dohodnout si jiné místo a čas dodání. Pokud kupující nekontaktuje dopravce, pokusí se dopravce doručit zboží následující pracovní den. V případě, že dopravce kupujícího opět nezastihne na uvedené adrese, zanechá kupujícímu v místě tomu určeném druhé písemné oznámení s uvedením telefonního spojení. Pokud kupující nekontaktuje dopravce během dalších pěti pracovních dnů, vrací dopravce zboží zpět prodávajícímu. V případě větší částky k inkasu kontaktuje dopravce kupujícího nejprve telefonicky a dohodne si s ním termín doručení zboží předem.

 

Přímá dodávka bez inkasa

Zboží je dodáno za stejných podmínek jako s dobírkou s tím, že si kupující jako příjemce dohodne s prodávajícím individuální způsob platby. Prodávající má možnost zboží u ATC objednat s tím, že pokyn k expedici udělí např. až po přijetí platby od kupujícího. Zboží je v tomto případě ( je-li skladem) rezervováno u ATC maximálně do konce následujícího pracovního dne po dni objednávky. Před povolením expedice zboží vždy ATC ověřuje u prodávajícího, zda může odeslat zboží na adresu uvedenou v objednávce.

Balné a dopravné

Řídí se ustanoveními obchodních podmínek ATcomputers, a s. Kromě sazeb uvedených v bodě 3. obchodních podmínek je navíc účtováno:

  • přímá dodávka s inkasem (dobírkou): 34 korun.
  • přímá dodávka bez inkasa: 1 koruna

K přímé dodávce s garancí doručení do 48 hodin není účtováno balné ve výši 22,50.

Omezení hmotnosti

V případě že hmotnost jednoho z kusů zboží z objednávky přesáhne 50kg, je cena za dopravu stanovena podle aktuálního ceníku, který prodávající zcela akceptuje.

c